درباره ما

شرکت بازاریابی و بازارسازی تخصصی ارد ، به صورت تخصصی کالاهای مختلف بسیاری از قبیل کالاهای غذایی ، سوغات شهر های مختلف و ... را بفروش می رساند . فعالیت این شرکت بر پایه بازاریابی تخصصی استوار است. این شرکت کالاهای خود را از طریق اینترنت و با حذف هزینه هایی مانند پخش و انتقال کالاها در سراسر کشور بصورت مستقیم به دست مصرف کننده می رساند و از محل هزینه های صرفه جویی شده نیز به خود خریداران تخفیف و پاداش میدهد.