قوانین و مقررات

 1. آدرس سایت ارد نت فقط www.orodnet.com  می باشد و مسئولیت دیگر سایتها با فعالیت مشابه به عهده سایت  www.orodnet.com نمی باشد و درصورت اضافه شدن نام سایت دیگر، فقط از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.
 2. استفاده از سایت ارد نت ( orodnet ) هم بصورت عمومی و عدم عضویت و همچنین با عضویت مهیا می باشد.
 3. افرادی که با عضویت و تکمیل پروفایل از کالاها و خدمات ارد نت ( orodnet ) استفاده می کنند، با توجه به مقدار فعالیت خود در سود حاصله شریک خواهند شد.
 4. پرداخت سود بصورت ماهانه و باشرط تکمیل کامل پروفایل و حساب بانکی رسالت به نام صاحب پروفایل، خواهد بود.
 5. حساب بانکی رسالت جهت پرداخت سود ( در صورت عضو بودن ) باید به نام صاحب پروفایل باشد و هرگونه مسئولیت حاصله به عهده صاحب پروفایل می باشد.
 6. هر فرد با شرایط سنی بالای 18 سال می تواند فقط یک پروفایل با کد ملی داشته باشد.
 7. استفاده از تمام کالاها و خدمات و همچنین مشارکت با ارد نت ( orodnet ) به آدرس سایت www.orodnet.com  ، کاملا آگاهانه انجام شده است.
 8. هرگونه سوء استفاده حاصل از عدم توجه به تنظیم پروفایل مربوطه و همچنین نگهداری یوزر و پسورد به عهده شخص صاحب پروفایل می باشد.
 9. در سایت اردنت ( orodnet ) به هیچ عنوان خرید اجباری کالا یا استفاده اجباری از خدمات وجود ندارد.
 10. در سایت ارد نت ( orodnet ) سعی بر این است که بهترین و با کیفیت ترین کالا و خدمات ارائه گردد.
 11. در سایت ارد نت ( orodnet ) سعی بر این است که یک رابطه کاری صحیح و سالم بین اعضاء به وجود آید.
 12. هرگونه نقد و انتقاد و مشارکت در زمینه بهینه سازی و نحوه عملکرد (( در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران )) مهیا می باشد.
 13. کلیه فعالیتها اعم از کالا و خدمات، در چهار چوب قوانین مالیاتی و شامل ارزش افزوده و ... می باشد.